browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Prvomajski teren na Belinec

Objavljeno 14. 05. 2013

Že tradicionalno so se člani Strmola odpravili na lovsko kočo na Belincu. Ježa je potekala od konjušnice, preko Žahenberske doline in Loga do Belinca, kjer gozdna pot vodi proti izviru reke Sotle. Letos smo zaradi obilice dogodkov priredili bolj sproščeno prvomajsko druženje in piknik, kjer so imeli lastniki konj in interesenti možnost prvi maj ubeležiti v sončnem vremenu gozdov Loga, pri Koserjevi koči.

Deli z ostalimi